ALPHA ΑΚΙΝΗΤΑ
Ποιά είναι η διαδικασία πώλησης ενός ακινήτου και πόσα είναι τα έξοδα;
..............................................................................................................
     Μόλις βρεθεί ο κατάλληλος ενδιαφερόμενος και συμφωνηθεί το τίμημα,  αφού ενημερώσετε τον δικηγόρο σας, δίνετε ένα φωτοαντίγραφο των τίτλων του ακινήτου (τίτλος είναι το οποιοδήποτε τελευταίο συμβόλαιο αφορά το ακίνητο είτε αυτό είναι αγοράς, είτε γονικής παροχής κλπ) ώστε να μπορέσει ο δικηγόρος του αγοραστή να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο στο υποθηκοφυλακείο.  Εάν πρόκειται για οικόπεδο θα απαιτηθεί και πρόσφατο τοπογραφικό με υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού που το συνέταξε. Δίνετε επίσης εάν έχετε, φωτοαντίγραφα κατόψεων, της άδεια οικοδομής, κανονισμό πολυκατοικίας κλπ ώστε να διευκολυνθεί ο αγοραστής και έτσι να ολοκληρωθεί η σύμβαση γρηγορότερα. Η πώληση ενός ακινήτου μπορεί εύκολα να γίνει ακόμα κι αν αυτό είναι υποθηκευμένο η προσημειωμένο σε τράπεζα.
    Αφού γίνει ο απαραίτητος έλεγχος ζητάτε μια προκαταβολή γύρω στο 2 - 5% της συμφωνηθείσης αξίας του ακινήτου και θέτετε ένα χρονικό περιθώριο ολοκλήρωσης της σύμβασης.  Στη συνέχεια υπογράφετε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό προκαταβολής (αρραβώνα) όπου θα συμφωνούνται και από τους δύο συμβαλλομένους όλοι οι όροι αγοραπωλησίας του ακινήτου. Σε περίπτωση που ο αγοραστής κάνει χρήση δανείου  θα λάβετε τα χρήματα σας έως και τρείς μήνες από την υπογραφή των συμβολαίων.
   
2106710882
Ο συμβολαιογράφος, ο οποίος είναι επιλογή του ενδιαφερομένου, θα  ζητήσει την κατά περίπτωση έκδοση ορισμένων  πιστοποιητικών από την εφορία όπως το περί μη χρεών προς στο δημόσιο και στην περίπτωση που ο πωλητής είναι ελεύθερος επαγγελματίας το περί μη οφειλών στο ΙΚΑ. Εφόσον υπάρχουν χρέη τα ρυθμίζετε ώστε να αποκτήσετε τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή έρχεστε σε συνεννόηση με τον συμβολαιογράφο. Προσκομίζετε ακόμη  βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ από τον δήμο  στον οποίο ανήκει το ακίνητο (χρειάζεται ο τίτλος  και ένας λογαριασμός ΔΕΗ) και κτηματολογικό απόσπασμα εφόσον το ακίνητο βρίσκετε σε περιοχή που έχει ενταχθεί στο κτηματολόγιο καθώς και βεβαίωση μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο (αφορά κτίρια μετά το 1955). Απαιτείται επίσης για όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τ.μ., των βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια κ.λπ.),  Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που το εκδίδει ένας ενεργειακός επιθεωρητής.


© 2000-2013 ALPHA AKINHTA. All rights reserved.

Μέλος
Έξοδα

  Είναι υποχρεωτική η παρουσία δικηγόρου στο συμβόλαιο εφόσον το ακίνητο ξεπερνά σε αντικειμενική αξία τις 29.340 ευρώ την Αττική και τις 11.750 ευρώ στην υπόλοιπη χώρα. Τα έξοδα παράστασης του δικηγόρου στο συμβόλαιο είναι 1%  για τις πρώτες 44.000 ευρώ της αντικειμενικής αξίας και 0.5% για το υπόλοιπο ποσό συν 15 ευρώ για αγορά ενσήμων. (δηλ για ακίνητο αντικειμενικής αξίας 100.000 ευρώ η παράσταση του δικηγόρου είναι 440 + 280 + 15 = 735 ευρώ). Η παραπάνω αμοιβή επιβαρύνεται με φπα 23% και καταβάλετε την ημέρα των συμβολαίων. Εάν όμως υπάρχουν προβλήματα με τίτλους κλπ η αμοιβή μπορεί να ξεπεράσει το ποσό αυτό.

  Εάν πρόκειται για οικόπεδο το τοπογραφικό (απαραίτητο για την σύνταξη των συμβολαίων) θα στοιχίσει τουλάχιστον 300 ευρώ και εφόσον πρόκειται για κτίριο ή μέρος κτιρίου (πχ διαμέρισμα) με άδεια οικοδομής μετά 1955 βεβαίωση μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο με ανάλογο κόστος.

  Το κόστος έκδοσης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ):
Για περιπτώσεις κατοικιών:
- Οταν επιθεωρείται ολόκληρη πολυκατοικία: 1,0 ευρώ/τ.μ. (ελάχιστο κόστος 200 ευρώ).
- Οταν επιθεωρείται τμήμα κτιρίου κατοικίας (διαμέρισμα): 2,0 ευρώ/τ.μ. (ελάχιστο κόστος 150 ευρώ).
- Οταν επιθεωρείται μονοκατοικία: 1,5 ευρώ/τ.μ. (ελάχιστο κόστος 200 ευρώ).

Για άλλες περιπτώσεις κτιρίων (π.χ. γραφεία):
- Ως 1.000 τ.μ.: 2,5 ευρώ/τ.μ. (ελάχιστο κόστος 300 ευρώ).
- Πάνω από 1.000 τ.μ.: 2,5 ευρώ/τ.μ. για τα πρώτα 1.000 τ.μ. και 1,5 ευρώ/τ.μ. για τα υπόλοιπα τ.μ.

    Δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για τις εξής περιπτώσεις:
- Κτίριο (ενιαίο ή τμήμα του) με συνολική επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50 τ.μ. (π.χ. ένα διαμέρισμα με επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50 τ.μ.).
- Κτίρια με χρήσεις: βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων.

Σημείωση: Δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ τα διατηρητέα κτίρια και οι παραθεριστικές κατοικίες (με διαμονή μικρότερη των τεσσάρων μηνών).

  Εφόσον έχει μεσολαβήσει μεσίτης το 2% της συμφωνηθείσης τιμής πώλησης του ακινήτου το οποίο καταβάλλεται αμέσως μετά την υπογραφή των οριστικών συμβολαίων  (Η μεσιτική αμοιβή επιβαρύνεται με φπα 23%).